chiropractor Dean Martin

0475 83 39 08

Is chiropractie een erkend beroep?

Neen, chiropractie is sinds 1999 een gelegitimeerd beroep in België maar is niet erkend. Ook de titel chiropractor is niet beschermd. Leden van de Vereniging van Chiropractoren moeten een internationaal erkende (naar de standaard van World Health Organisation) opleiding gevolgd hebben en enkel via hen is terugbetaling voorzien via de mutualiteiten.  

 

De terugbetaling van Chiropractie

Chiropractie is niet erkend door het risiv, toch voorzien de meeste mutualiteiten een tegemoetkoming.

Sommige ziekteverzekeringen (via het werk) voorzien extra terugbetaling van chiropractie. Vraag dit best na bij uw verzekeraar. Leden van Partena, Euromut, Vlaams Neutrale en onafhankelijke mutualiteit kunnen de juiste formulieren downloaden via het internet, voor de anderen zijn voorgedrukte papieren voorzien.